Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení

Není to tak nezvyklé, že přicházejí na konzultace krásní  úspěšní lidé, kteří jsou schopni rozvíjet svou potřebu dělat smysluplné a vysoce hodnotné věci.  Jsou okolím  vysoce oceňováni. Vše dělají naplno, s maximem energie. Jsou  pozitivní,  hlídají si všechny negativní emoce i  výroky.

Není to tak neobvyklé, že za pár minut  oznámí, že berou léky proti úzkosti. Že vůbec nechápou jak je možné, ale že jim je čím dál tím víc HUŘ.

Není nijak výjimečné, že uplatňují  (vědomě či nevědomě) psychické pravidlo, že  „jakmile se začnou otevřeně strachovat, nebo kritizovat jde jejich úspěch rychle ke dnu“.

V duchu tohoto principu  nevezmou  smutek či strach na vědomí. Zaženou jej jako psa. Příjemnými věcmi a zábavou. Stále si drží své pozitivní naladění a díky tomu  si nenápadně  vytvářejí závislost na lécích, drahých autech, sexu, alkoholu, luxusním zboží, na všem, co dokáže zahnat nepříjemné myšlenky, na všem co jim uvolní  napětí  v těle a mysli.

Strach ale přirozeně mizí,   až díky získání nové dovednosti či  pochopení, jinak  drží naše tělo v křeči.  Můžeme nalézt analogii v  příkladu ztráty strachu z vody . Tím, že z neplavce se stane plavec.

Jsou to vesměs inteligentní lidé, které „doběhla“ ztráta pozornosti a  techniky nynějších kurzů osobního rozvoje a managerských kurzů.  Současné trendy ve vzdělávání do standardu začleňují poznatky z psychologie, východní mystiky a v nemalé míře vycházejí  ze zkušeností sportovních koučů, kteří vysledovali jasnou závislost mezi psychickou pohodou,  myšlením a výkonem. Koučové a samotní vrcholoví sportovci dovedli  pochopení principů jak dosáhnout vrcholu,  téměř k dokonalosti.

Ale ne všichni lidé chtějí a mají dispozice  být vrcholoví sportovci a manažeři. Připomeňme si, že ani všichni vrcholoví sportovci nezažívají happyendy.  Bohužel existuje společenský tlak k vrcholovým výsledkům na všech polích.

Bod zvratu do psychické pohody a zlepšení svého postavení bývá nejistý. Vyléčení úzkosti má komplikovaný průběh a je pro odvážné.

Proces  můžeme klidně nazvat „kvalifikací“.  Jedná se o proces  autonomie. Léčení začíná samozřejmě objevením své vize. Dále ale následují   „nebezpečné“ kroky, kdy se přestáváme přizpůsobovat  a učíme se být jedineční. Vybočit z řady. Přestáváme kritizovat sebe, firemní i jiné vedení a ostatní lidi.  Další obtížnou fází  je přestat tlačit na pilu. Opustit boj. Ale nejkomplikovanějším místem procesu je fáze „kvalifikace“, protože v ní si ostatní lidé konečně všimnou naší změny. Začnou mít s naším uzdravováním a růstem  problém. Najednou jsme sami sebou a oni nevěří naší proměně. Zkouší nás a  trénují,  zda-li posun ustojíme a máme na něj. Teprve pak se přeskupují toky energií i peněz.

Většina těchto  lidí, ale odvážná je.

Často  objeví za konáním ve jménu dobra svůj strach. Úzkost, aby nebyli životem přinuceni se dívat či žít něco, co jejich nervy neunesou.  Strach, že nemusí zůstat stále silní, dobří a úspěšní.

Většinou na svém vlastním těle ucítí, že  posílání lásky druhým lidem je v jádru netolerantní. Že tímto konáním  narušují svobodu a vývoj lidí, kteří mají důvod a chuť být smutní, zoufalí, protože potřebují tyto pocity na určitý čas žít, aby pochopili skryté souvislostí jejich života.  Stejně jako oni sami.

Není to tak výjimečné, že odcházejí s uvědoměním jak nevhodná pomoc vyrábí nezodpovědné a nešťastné lidi na obou stranách. Vybaví si vlastní zkušenost, kdy  v dobré víře jejich snaha  o dobro automaticky aktivovala  druhý  protipol. Negaci.

Není vůbec výjimečné, že získají  chuť a sílu  ctít  svobodu svou vlastní. Učí se nebičovat za své „negativní“ myšlenky, a za „negativní situace“,  ve kterých se ocitli. Učí se  dovednosti negativní myšlenky přijímat,  ale dále je nerozvíjet.  Chápou, že negace má svůj smysl jako rovnováha k jejich tvůrčímu nastavení.

Ne vždy se ale podaří, aby tito krásní lidé nejen pochopili, ale  aby vytrvali  v učení. Aby trénovali a žili  pochopení toho,  jak je svět těl a našich myslí propojen.

Kéž by  pochopení  vždy  znamenalo faktickou úlevu, elán, zdraví,  příval radostné energie a NEFALŠOVANÉ TOLERANCE k sobě i druhým.

 

TV

 Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *