články

Motivace a osobní příklad

Motivace a osobní příklad

Jak se co nejrychleji dostat ve své vysněné kariéře tam, kam chceme? Každý máme jiné limity, jiné potřeby, jiná přání, ale všichni chceme být spokojeni. Děláme-li práci, která nás baví, dokážeme toto nadšení přenášet i na své kolegy, podřízené, nadřízené? Nemusíme být extroverti, abychom juchali, […]

Vánoce s klidem

Vánoce s klidem

V zimě náš organismus zpomalí a pobízí nás k feedbacku , k tomu abychom přirozeným a přiměřeným způsobem dokázali poděkovat našim blízkým, za jejich blízkost, či pomoc. Otázka by mohla znít: „Jak bych mohl/a poděkovat? Nebo: Jak vyjádřím svůj vděk, že mám blízko sebe tohoto […]

Kam se poděl radostný smích, aneb KDYŽ NÁS PRÁCE BAVÍ

Kam se poděl radostný smích, aneb KDYŽ NÁS PRÁCE BAVÍ

Je dnešní doba dobou hojnosti?  Dobou radosti?  Řekla bych spíše dobou přebytků, rozežranosti a neúcty. Stejně je tomu tak i na poli pracovním. Když vidím kolem ty pracovní inzeráty, kde se všichni předhánějí v benefitech, platech a bůhvíčím ještě, je mi z toho smutno. Připomíná mi to […]

Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení

Není to tak nezvyklé, že přicházejí na konzultace krásní  úspěšní lidé, kteří jsou schopni rozvíjet svou potřebu dělat smysluplné a vysoce hodnotné věci.  Jsou okolím  vysoce oceňováni. Vše dělají naplno, s maximem energie. Jsou  pozitivní,  hlídají si všechny negativní emoce i  výroky. Není to tak neobvyklé, […]

Život se zdravým selským rozumem

Život se zdravým selským rozumem

Porozumění přichází pouze prožitkem a zkušeností. Nikoli logickým „pochopením“ slov.  Člověk může mít hodně vědomostí, ale přímá zkušenost všechno změní. Manager, který je sice odborně perfektně připraven, tak dokud nezíská určitou míru zkušenosti při řešení pracovních problémů, mívá většinou přílišná očekávání.  Často mu teprve realita […]

Pro nespavce

Pro nespavce

Být chronickým nespavcem  je nelehký úděl. Někteří nespavci popisují svou nespavost různými obrazy. Temný obraz, kdy člověk nemohl spát, protože mu „ na pelesti furt krákorají havrani„,  jsem si na úvod půjčila. Ukazuje totiž, jak strach zneužívá fantazii v náš neprospěch. Nespavost často znamená, že nespavcům […]