Táňa Vaškovicová

mám ekonomické vzdělání. Jsem zakladatelkou dvou společností, ze kterých jsem
načerpala gejzír zkušeností. Jedna z nich zaváděla v ČR dva rozsáhlé projekty.
Projekt monitoringu reklamních aktivit a projekt hospodářského a politického
monitoringu. Společnost se podílela na tvorbě nadnárodních oborových trendů a
zdravé produktové jádro firmy žije dodnes, tj. více než 25 let. Druhá společnost má
za sebou participaci na organizaci historicky první konference Forum 2000 a
zaměřuje se na služby v oblasti kariérního růstu a osobního rozvoje, konzultace a
vzdělávání v ekonomické a podnikové sféře, podnikatelské inovace a zejména
inovace společenských vazeb. Propojení společenských trendů s poznatky z
psychologických a terapeutických nauk s životními zkušenostmi je mou vášní. Není
tak velký problém s tím, že žijeme v období přemíry informací, ale problém je často
v tom, že informace jsou špatně pochopené či zdeformované. Cílem mých
konzultačních aktivit je zprostředkování pochopení, že hledaným smyslem života,
úspěchu a štěstí je život sám ve své kvalitě.

 

 

Petra Benešová

mám sociálně právní vzdělání a celý svůj profesní život se věnuji především práci s
lidmi. Jsem specialistkou na HR marketing – péče o zaměstnance, benefity, firemní kulturu a
motivaci. Zabývám se komunikací, která je základem jakékoliv práce, ale také běžného života.
Specializuji se na oblasti zdravotnictví, retailu a neziskovou sféru.  Za dobu své kariery jsem prošla
posty od středního po vyšší management. Nyní úročím své dlouholeté zkušenosti nejen
v personalistice, marketingu, ale také obchodu a předávám je svým klientům. Jednoduše řečeno
znovuoživuji stávající a tvořím nové díky silným, stabilizovaným a motivovaným pracovním skupinám.
Lidé jsou to nejcennější, co firmy mohou mít. K čemu je Vám zlaté vejce na zlatém podnosu, když
nemáte toho správného člověka, který jej dokáže zhodnotit, nabídnout, prodat.
„Vše co jsem dělala, jsem dělala ráda, vše mě někam posunulo a mělo to smysl. Proto v tom
pokračuji a BAVí mě to.“